Suomeksi | På svenska | In English | Historiaa | Jäsenyys | Documents | Käännökset | UUTISET

Ordo Templi Orientis
Finland
 

FRED,
TOLERANS,
SANNING

Hälsning vid triangelns
alla punkter

Gör vad du vill skall vara Lagens helhet.

Bokstäverna O.T.O. står för Ordo Templi Orientis, de Orientaliska Tempelriddarnas Orden, eller österns Tempelorden. O.T.O. är en Yttre Thelemisk Orden tillägnad det höga syftet att säkra Individens Frihet och hans eller hennes framåtskridande i Ljus, Visdom, Förståelse, Kunskap och Makt; genom Skönhet, Mod, och Förstånd på det Universella Brödraskapets Grund.

O.T.O. är den första av den Gamla Tidsålderns ordnar som accepterat Lagens Bok, emottagen av Aleister Crowley 1904 e.v., med dess budskap om en revolution i det mänskliga tänkandet, kulturen och religionen, baserad på en enda suverän föreskrift: Thelemas Lag, vilken är Gör vad du vill. Denna Lag skall inte tolkas som en tillåtelse att tillfredställa varje nyck, utan snarare som en befallning att upptäcka ens Sanna Vilja och att utföra denna; och låta andra göra detsamma på deras egna unika sätt.

Metoderna och praktikerna som är använda i den här processen är talrika och varierande, och grupperade tillsammans under den allmänna termen "Magick". Någon som helst aktion som inte är riktad på att hitta och förverkliga den Sanna Viljan anses illvilligt och "svarta magien". Den här omfattar ingripningen i rätta av någon som helst annan individ att hitta och förverkliga sin egen Sanna Vilja.

O.T.O. innehåller också en specifiellt liturgisk gren, Ecclesia Gnostica Catholica (E.G.C.), eller den Gnostiska Katolska Kyrkan, vars huvudsakliga ritual är den Gnostiska Mässan. E.G.C. firar också årliga fester, evenemang av individens liv, och andra religiösa funktioner. Medlemskap i E.G.C. erhålles genom dop och konfirmation. Välfrejdade medlemmar av O.T.O. kan ansöka prästliga ordination i E.G.C. Många lokala O.T.O.-organ firar den Gnostiska Mässan på regelbunden basis och på de flesta platser krävs inget formellt medlemskap för att deltaga vid Mässan.

O.T.O. har länge varit i nära samarbete med A∴A∴, vilken som första förkunnade Lagen av Thelema till världen. A∴A∴ är undervisning- och initiationsystem tillägnad åt personliga spirituella utväcklingen av individuella medlemmar. Servicen i A∴A∴ är avgiftsfri, och inga sociala aktiteter anordnas. Fastän de här två är åskådligt olika organisationer, har O.T.O. historiskt assisterat A∴A∴ med praktiska ärende som ligger utanför des viktigaste mission, som är rent spirituel.

O.T.O. opererar för tillfället i tjugo olika länder runt i världen med över 4 000 aktiva medlemmar. Inne i den vida kontexten av Thelema, O.T.O. verkar som en broderlig, initiatorisk, social, och undervisningsmässig organisation av en religiös natur.

Kärlek är lagen, kärlek under vilja.


This site is maintained by Ordo Templi Orientis Finland, which assumes full responsibility for its content.


Copyright © 1997–2017 Ordo Templi Orientis

The O.T.O. Lamen, the name "Ordo Templi Orientis" and the letters "O.T.O."
are registered trademarks of Ordo Templi Orientis.