Suomeksi | På svenska | In English | Historiaa | Jäsenyys | Documents | Käännökset | UUTISET

Ordo Templi Orientis:
JÄSENYYS


O.T.O. jäsenyys on siinä mielessä salainen, ettei jäsenten nimiä tai osoitteita luovuteta kenellekään ei edes niille O.T.O. viranhaltijoille, joiden ei tarvitse tietää ilman ko. jäsenten nimenomaista suostumusta.

O.T.O.:n rakenne, aivan kuten vapaamuurareiden ja antiikin mysteerikoulujen, perustuu ositetulle sarjalle vihkimyksiä tai asteita, joista suurin osa annetaan seremoniallisesti. Näiden asteiden rituaalit tutustuttavat yksilön, allegorian ja symboliikan keinoin, Luonnon syvimpiin mysteereihin, ja auttavat näin jokaista löytämään oman todellisen Identiteettinsä.

Nämä asteet on jaettu kolmeen luokkaan tai "triadiin": Maan ihminen (0º P∴I∴), Rakastaja (Vº VIIº), ja Erakko (VIIIº IXº).

Minervaalinen (0º) on tutustumis-aste, jonka tarkoituksena on luoda tilaisuus oppia tuntemaan toisensa, ja tehdä (myönteinen tai kielteinen) päätös täysjäsenyyteen hakeutumisesta. Minervaali-asteen vastaanottaminen merkitsee kuvainnollisesti "sielun kiinnittäymistä inkarnaatioon".

Ensimmäinen aste (Iº) on elämänikäisen jäsenyyden alku, joka symboloi "syntymää" ja omistautumista Thelemalle. Ensimmäiseen asteeseen vihkitty voi jäädä pois aktiivisesta osallistumisesta, mutta vihkimys-rituaalissa syntynyt hengellinen yhteys järjestöön säilyy eliniän.

Toinen aste (IIº) merkitsee "elämää", ja kaikki korkeammat asteet ovat sen elaboraatioita, jotka antavat progressiivisiä ohjeita elämisen taidossa.

Kolmas aste (IIIº) edustaa "kuolemaa", ja Neljäs (IVº) vihkiytyneen kirkastettua tilaa, "maailmaa kuoleman tuolla puolen". P∴I∴ asteessa vihkiytynyt saavuttaa symbolisesti lopullisen täydellisyyden, koko kehän vetäytyessä annihilatioon.

Korkeimpien asteiden (Vº IXº) rituaalit ja opetukset liittyvät siis elämisen taitoon; ne sisältävät opetusta Hermeettisessä Filosofiassa, Kabbalassa, Magiassa ja Joogassa. Näiden kaikkien tarkoituksena on valmistaa vihkiytynyt yhden Suurimman Salaisuuden paljastamiseen ja valjastamiseen.

Jokaisella täysi-ikäisellä (18 v.) ja hyvämaineisella miehellä ja naisella on kieltämätön oikeus kolmeen ensimmäiseen O.T.O. asteeseen. Nämä "kolme ensimmäistä astetta" sisältävät kaikki asteet Maan ihminen triadista; Minervaalista pidetään prologina Ensimmäiselle, samoin kuin Neljättä ja P∴I∴:a terälehtinä Kolmannelle. Tätä korkeampiin asteisiin pääsee vain kutsusta. Kymmenes aste (Xº) on hallinnollinen, ja sillä tarkoitetaan kunkin maan Kansallista Suur-mestaria.

O.T.O. vihkimysten vaikutusten täyteen kypsymiseen vaaditaan tavallisesti tietty määrä aikaa, poikkeuksena kuitenkin Minervaalinen ja Ensimmäinen aste, jotka voidaan antaa samana ajankohtana, kandidaatin niin tahtoessa.

O.T.O. toimii pääasiassa jäsen- ja vuosimaksujen varassa. Jäsenmaksut kattavat kunkin vihkimyksen kulut ja vuosimaksut toimivat minimi-lahjoituksina. Näiden lisäksi jäsenten (kuten myös ulkopuolisten) yksityiset lahjoitukset ovat aina tervetulleita.

Jos tahdot osallistua Suomessa järjestettäviin vihkimyksiin tai saada niistä lisää tietoa ota yhteyttä, jasenyys@oto.fi.

Osoitteemme Suomessa on:

HELSINKI
Pohjan Neito -keidas
pn@oto.fi

TURKU
Aletheia-leiri
aletheia@oto.fi

 


Kansainvälinen päämajamme sijaitsee osoitteessa:

Ordo Templi Orientis
International Headquarters
PB 2180, 40313 Göteborg
SVERIGE


Copyright © 19971998, 2012, 2015–2018 Ordo Templi Orientis